Kludt Møderet for Højesteret

 

Landbrugsret
Vi er specialiseret i alle områder af landbrugets retsforhold, herunder yder vi bistand under behørig diskretion ved køb og salg af landbrugsejendomme over hele landet og i udlandet. Vi bistår med finansiel rådgivning og finansieringsformidling, skatteret, generationsskifte, ægtepagter og testamenter.

Vi forestår også i stort omfang stiftelse af selskabskonstruktioner inden for erhvervet, herunder rådgivning til eksisterende selskabskonstruktioner.

For en lang række foreninger såvel som virksomheder/enkeltpersoner bistår vi også i møder med ministre, ordførere og udvalg.

Vi fører retssager for alle instanser.
Adresse: Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby | Telefon: 35 55 02 25 | advo@kludt.dk | Klientkonto: Reg.nr.: 7031, Konto nr.: 1085032 | CVR-nr.: 14195947