Kludt Møderet for Højesteret

 

Velkommen til Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt
Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt er et dynamisk advokatfirma, der lægger vægt på gode personlige relationer til klienterne. Herved sikres den bedst mulige kontakt og kommunikation, der er afgørende for en kompetent og sikker behandling af sagerne. Vi forventer en god og sober dialog med klienterne og behandler disse herefter.

Vi yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige felter, herunder mediation (forligsmægling), men også inden for traditionelle personrelaterede sager.

Vore særlige områder omhandler skatteret, generationsskifte, selskabsetableringer og virksomhedsoverdragelser, fast ejendom, lejeret, sager om offentlig regulering, erstatningsret, entrepriseret, rekonstruktioner og landbrugets retsforhold.

Vi medvirker ved køb og salg af fast ejendom, herunder landbrugsejendomme i et betydeligt omfang over hele landet og i udlandet.

Rådgivningen varetages af højtuddannede og entusiastiske medarbejdere med gedigne etiske holdninger kombineret med overblik og "godt købmandsskab".

Alle medarbejdere dygtiggør sig løbende på efteruddannelseskurser inden for alle retsområder, sprog og personlig udvikling.

Vi behersker skandinavisk, engelsk og tysk såvel i skrift som i tale.

Vi har møderet for Højesteret og fører således sager for alle retsinstanser.
Adresse: Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby | Telefon: 35 55 02 25 | advo@kludt.dk | Klientkonto: Reg.nr.: 7031, Konto nr.: 1085032 | CVR-nr.: 14195947